Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ข้อบัญญัติ อบต.ป่าตึง
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว/สินค้า OTOP
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนการดำเนินงาน / รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าตึง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการองค์การ... (27 มิ.ย. 2562)  
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบ... (27 มิ.ย. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (12 มิ.ย. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (16 พ.ค. 2562)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (06 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ป่าตึง (04 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (27 มี.ค. 2562)
พนักงานจ้าง อบต.ป่าตึง พบเงินตกหล่นอยู่บริเวณกล่องหยอดเหรียญนวัตกรรมวิถีชีวิต น้... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครเลือกสรรนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนตามโครงการจ้างงานใ... (06 มี.ค. 2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (27 ก.พ. 2562)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (26 ก.พ. 2562)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (26 ก.พ. 2562)
ประกาศเจตจำนงสุจริต (21 ก.พ. 2562)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สำหรับปี สิ้นสุ... (31 ม.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวามคม พ.ศ. 2561 (17 ม.ค. 2562)
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต (07 ม.ค. 2562)
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (18 ธ.ค. 2561)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (18 ธ.ค. 2561)
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน (17 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (13 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานโครงการพ... (27 มิ.ย. 2562)  

กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต (27 มิ.ย. 2562)  

โครงการรวมพลังท้องถิ่นต้า... (26 มิ.ย. 2562)  

จังหวัดเคลื่อนที่ / อำเภอ... (25 มิ.ย. 2562)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (12 มิ.ย. 2562)

อบต.ป่าตึง ร่วมออกบูธประช... (01 มิ.ย. 2562)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต... (01 มิ.ย. 2562)

การประชุมประชาคมตำบลป่าตึ... (30 พ.ค. 2562)

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ... (18 พ.ค. 2562)

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วย... (06 พ.ค. 2562)

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่... (06 พ.ค. 2562)

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ... (03 พ.ค. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าต... (25 เม.ย. 2562)

อบต.ป่าตึง นำทีมโดยท่านนา... (15 เม.ย. 2562)

กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ปร... (11 เม.ย. 2562)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและ... (05 เม.ย. 2562)

พิธีสิบชะตาแม่น้ำจัน ประจ... (04 เม.ย. 2562)

อบต.ป่าตึง ร่วมกับ คณะมนุ... (31 มี.ค. 2562)

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่... (18 มี.ค. 2562)

พนักงานจ้าง อบต.ป่าตึง พบ... (11 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท... (11 ต.ค. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (23 ก.ย. 2562)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (19 ส.ค. 2562)  
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจััดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวนเงินไม่เกิน 5,000 บาท... (15 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1... (10 ก.ค. 2562)
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าตึง อำเภอแ... (21 มิ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ... (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖ ต... (29 พ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้... (23 พ.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (26 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบา... (23 เม.ย. 2562)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านโป่งน้ำร้อน หมู... (27 มี.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (19 มี.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (22 ก.พ. 2562)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๒๐ ตำบลป... (18 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไ... (17 ม.ค. 2562)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซ... (27 ธ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 20 ตำบล... (24 ธ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ : 0-5318-0022  โทรสาร : 0-5318-0021  อีเมล์ : 
admin@patung.go.th
www.patung.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง